Pirkimo sąlygos

Šios pirkimo taisyklės galioja tik internetinėje parduotuvėje www.saza.lt įsigytoms prekėms. Prekes įsigijus salone pirkėjas turi vadovautis taisyklėmis, kurios nurodytos užsakymo formoje (sutartyje).

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.saza.lt operatorius yra UAB „Saza“, įmonės kodas 304972654, PVM mokėtojo kodas LT100012078812, adresas korespondencijai – Labdarių g. 5-302, Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – labas@saza.lt
1.2. Pirkėjas:
1.2.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.
1.2.2. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
1.2.3 Juridiniai asmenys.
1.2.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.3. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja pirkėjo ir pardavėjo teises, įsipareigojimus, prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, prekių kokybės garantiją, prekių grąžinimą ir keitimą, atsakomybes. 
1.4. Pardavėjas pasilieka teisę, bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
1.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis jomis jis turi teisę pirkti prekes www.saza.lt internetinėje parduotuvėje.
1.6. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnelę „Sutinku su pirkimo taisyklėmis”, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2. Pirkėjo teisės

2.1 Pirkėjas turi teisę užsakyti prekes www.saza.lt internetinėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2.2. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo”.

3. Pirkėjo įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes bei jų pristatymo, užnešimo, surinkimo ir kitas papildomas paslaugas (jei tokias paslaugas užsako) ir priimti prekes šiose taisyklėse numatyta tvarka.
3.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti el. paštu labas@saza.lt (duomenų atnaujinimas laikomas patvirtintu, nuo to laiko, kai Pardavėjas patvirtina faktą apie gautus naujus Pirkėjo duomenis).
3.3. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.
3.4. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo interneto parduotuvėje www.saza.lt tikslais.
3.5. Jeigu Pirkėjas nori atsisakyti arba pakeisti pateiktą užsakymą tai privalo padaryti raštiškai el. paštu labas@saza.lt. Pranešimas žodžiu arba telefonu negalioja.

4. Pardavėjo teisės

4.1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
4.2. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5. Pardavėjo įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės saza.lt teikiamomis paslaugomis.
5.2. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

6. Prekių kokybės garantija

6.1. Kiekvienos www.saza.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
6.2. Pirkėjęs sutikdamas su šiomis pirkimo taisyklėmis patvirtina, kad atidžiai perskaitė prekės aprašymą ir specifikaciją.
6.3. Pirkėjęs sutinka, kad minkštų baldų kategorijos prekių aprašymuose pateikti prekių išmatavimai ir realios prekės išmatavimai dėl gamybos specifikos gali skirtis iki 2 cm.
6.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
6.5. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip prekės aprašyme.
6.6. Pirkėjui garantija suteikiama pateikus PVM sąskaitą-faktūrą.
6.7. Pardavėjo nustatyta kokybės (komercinė) garantija (terminas, reikalavimų pateikimo tvarka, Prekių priežiūros nurodymai ir kt.) yra nurodyta garantiniame talone lietuvių kalba, kuris perduodamas Pirkėjui kartu su Sutartimi/Prekėmis ir yra neatsiejama Sutarties dalis. Pirkėjas, prieš pradėdamas naudoti Prekę, privalo įdėmiai perskaityti garantijos sąlygas, vartotojo instrukciją (jeigu tokia yra).
6.8. Pirkėjo reikalavimas pakeisti Prekę analogiška preke arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas dėl šių priežasčių: jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos Prekės forma, dydis, spalva, modelis ir/ar komplektiškumas.
6.9. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
6.10. Garantinio laikotarpio metu nustatytus Prekės kokybės trūkumus (brokus) Pardavėjas taiso savo sąskaita per 45 dienas.
6.11.1. Jei prekės(-ių) trūkumų (broko) nustatyti nepakanka Pirkėjo kartu su pretenzija atsiųstos vaizdinės medžiagos ir paaiškinimų, Pirkėjas savo sąskaita privalo prekę(-es) pristayti į artimiausią UAB „Saza“ saloną, ekspertizei.
6.11.2. Ekspertizės metu nenustačius jokių prekės(-ių) trūkumų (broko), Pirkėjas turi savo sąskaita atsiimti ekspertizei pateiktą prekę(-es) per protingą laiką.
6.12. Prašymą/skundą dėl iš įmonės įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams regionuose) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS)

7. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

7.1. Pirkėjas už prekes atsiskaito vienu iš nurodytų būdų:
7.1.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas po užsakymo, gavęs nurodymą apie apmokėjimą, perveda pinigus į UAB „Saza“ banko sąskaitą.
7.1.2. Apmokėjimas per mokėjimų surinkimo platformą „NEOPay“.
7.1.3. Apmokėjimas naudojantis „Moki lizingo“ bendrovės teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga – tai atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas (fizinis asmuo) ir lizingo bendrovė sudaro sutartį dėl prekių pirkimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje finansavimo.
7.2. PVM sąskaitose – faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

8. Prekių pristatymas

8.1. Elektroninėje parduotuvėje www.saza.lt įsigytų prekių atsiimti kitaip nei naudojantis partnerių pristatymo paslauga negalima.
8.2. Įsigytų prekių atsiimti negalima iš Pardavėjo fizinių parduotuvių, sandėlių ar kt.
8.3 Visais atvejais už prekių pristatymą į Kuršių Neriją taikomas papildomas 60 Eur mokestis, kuris grynais mokamas pristačius prekes.
8.4. Visas prekes įsigytas elektroninėje parduotuvėje www.saza.lt pristato Pardavėjo partneriai.
8.5. Visos pretenzicjos dėl pristatymo ir su tuo susijusių paslaugų kokybės turi būti teikiamos tiesiogiai prekes pristatančiai įmonei.
8.6. Pirkėjui, kurio prekių krepšelio bendras prekių svoris skaičiuojant ir prekės pakuotę viršija 30 kg ir nėra papildomai užsakyta sunešimo paslauga prekės yra pristatomos iki Pirkėjo pateikto adreso, o prekes Pirkėjas turi atsiimti iš krovininio automobilio.
8.7. Prekės, kurių bendras krepšelis yra 100 Eur arba daugiau yra pristatomos nemokamai. Prekių krepšeliui viršijant 30 kg yra taikomos papildomos 8.6 punkto sąlygos.
8.8. Prekės, kurių krepšelis neviršija 100 Eur yra taikomas papildomas pristatymo mokestis. Prekių krepšeliui viršijant 30 kg yra taikomos papildomos 8.6 punkto sąlygos.
8.9. Prekės, kurių krepšelis viršija 30 kg pristatomos tik iki tos vietos kur gali privažiuoti krovininis automobilis.
8.10. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir kurjeriui pateikti Pardavėjo patvirtintą ir el. paštu atsiųstą užsakymo lapą.
8.11. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.12. Pirkėjui neužsakius sunešimo, surinkimo ir kitų papildomų paslaugų prekių užsakymo metu, vėliau jos skaičiuojamas ne pagal numatytus tokių paslaugų standartinius įkainius. Tokiais atvejais papildomų paslaugų įkainius nustato tokias paslaugas teikianti įmonė.
8.13. Jeigu Pardavėjas praleidžia Prekių perdavimo terminą, jis privalo mokėti Pirkėjui 0,02 % (dviejų šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo Pirkėjo sumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą perduoti Prekes dieną.
8.14. Iki 45 dienų vėlavimas perduoti prekes Pirkėjui nuo sutarto pristatymo laiko nėra laikomas esminiu sutarties pažeidimu.
8.15. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
8.16. Prekės yra pristatomos darbo dienomis nuo 07:00 iki 22:00 valandos, suderintu 3 val intervalu. Atskirų susitarimu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo prekės gali būti pristatomos savaitgaliais, švenčių dienomis ar neįprastu laiku.
8.17. Pirkėjui negalint priimti prekių Pardavėjo patvirtintu laiku, pardavėjęs privalo pateikti kitą Pirkėjui tinkamą pristatymo dieną ar laiką. Maksimalus pristatymo dienos ir laiko perkėlimas negali būti ilgesnis nei 10 d.d., tokia aplinkybė nėra vertinima kaip prekės pristatymo vėlavimas ir neskaitoma kaip esminis sutarties pažeidimas.
8.18. Pirkėjui negalint priimti prekių Pardavėjo pateiktu laiku, Pirkėjęs prekių pristatymą be jokių įsipareigojimų gali perkelti vieną kartą. Pirkėjui prekių pristatymą perkėlus du ir daugiau kartu Pirkėjęs įsipareigoja papildomai sumokėti po 5 eur už vieną sandėlavimo dieną nuo pirmą kartą suderintos pristatymo dienos.
8.19. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.
8.20. Pastebėjęs prekės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės privalo nepriimti ir tai pažymėti važtaraštyje/sutartyje/Prekės perdavimo akte. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius važtaraštį/sutartį/perdavimo aktą be pastabų, laikoma, kad perduota prekė yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas. Kai (Jei) pažeidimus ir kitus neatitikimus pastebėjote vėliau, reikia pranešti mums el. paštu labas@saza.lt.
8.21. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.
8.22. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.23. Baldai gali būti pristatomi nesurinkti, dėžėse, bet prie baldų yra pridedama surinkimo instrukcija.

9 Asmens duomenų apsauga

9.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje www.saza.lt Pirkėjas gali nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.
9.2. Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, pašto kodą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
9.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo ir jų kokybės įvertinimo elektroninėje parduotuvėje www.saza.lt tikslais.
9.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
9.5. Pirkėjas darydamas užsakymą, kartu sutinka, kad jo pateikti duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas sutikimą su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis. Pirkėjui suteikiama galimybė, bet kuriuo metu atsisakyti gauti bet kokios formos tiesioginės rinkodaros žinutes.
9.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo, jų kokybės įvertinimo elektroninėje parduotuvėje www.saza.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas atsisako, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo, jų kokybės įvertinimo  ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
9.7. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas partnerių paslaugas, gali tai padaryti išreikšdamas sutikimą, kad aiškiai nurodyti jo asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam partneriui užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 dienų gali grąžinti tik tas prekes, kurias patvirtinos LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo”.
10.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es) 10.1 Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. patšu labas@saza.lt
10.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
10.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė)
10.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
10.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).
10.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.
10.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
10.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
10.7. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo tarpu, kai pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus. 
10.8. Kai grąžinama Pirkėjui nepatikusi kokybiška prekė, kuri atitinka 10.1 pateiktas sąlygas, ją galima grąžinti per 14 kalendorinių dienų ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
10.9. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas atsako už www.saza.lt užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
11.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

12. Informacijos siuntimas

12.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
12.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

Reikia konsultacijos?

Registruokite į nemokamą konsultaciją, kurios metu pagal Jūsų poreikius padėsime išsirinkti baldus bei interjero detales.

Taip pat visą informaciją gausite apsilankę mūsų salonuose Vilniuje ir Penevėžyje.