Garantija

 1. Kiekvienos www.saza.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
 2. Pirkėjęs sutikdamas su šiomis pirkimo taisyklėmis patvirtina, kad atidžiai perskaitė prekės aprašymą ir specifikaciją.
 3. Pirkėjęs sutinka, kad minkštų baldų kategorijos prekių aprašymuose pateikti prekių išmatavimai ir realios prekės išmatavimai dėl gamybos specifikos gali skirtis iki 2 cm.
 4. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 5. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip prekės aprašyme.
 6. Pirkėjui garantija suteikiama pateikus PVM sąskaitą-faktūrą.
 7. Pardavėjo nustatyta kokybės (komercinė) garantija (terminas, reikalavimų pateikimo tvarka, Prekių priežiūros nurodymai ir kt.) yra nurodyta garantiniame talone lietuvių kalba, kuris perduodamas Pirkėjui kartu su Sutartimi/Prekėmis ir yra neatsiejama Sutarties dalis. Pirkėjas, prieš pradėdamas naudoti Prekę, privalo įdėmiai perskaityti garantijos sąlygas, vartotojo instrukciją (jeigu tokia yra.
 8. Pirkėjo reikalavimas pakeisti Prekę analogiška preke arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas dėl šių priežasčių: jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos Prekės forma, dydis, spalva, modelis ir/ar komplektiškumas.
 9. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
 10. Garantinio laikotarpio metu nustatytus Prekės kokybės trūkumus (brokus) Pardavėjas taiso savo sąskaita per 45 dienas.
 11. Jei prekės(-ių) trūkumų (broko) nustatyti nepakanka Pirkėjo kartu su pretenzija atsiųstos vaizdinės medžiagos ir paaiškinimų, Pirkėjas savo sąskaita privalo prekę(-es) pristayti į artimiausią UAB „Saza“ saloną, ekspertizei.
 12. Ekspertizės metu nenustačius jokių prekės(-ių) trūkumų (broko), Pirkėjas turi savo sąskaita atsiimti ekspertizei pateiktą prekę(-es) per protingą laiką.
 13. Prašymą/skundą dėl iš įmonės įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams regionuose) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS)

Reikia konsultacijos?

Registruokite į nemokamą konsultaciją, kurios metu pagal Jūsų poreikius padėsime išsirinkti baldus bei interjero detales.

Taip pat visą informaciją gausite apsilankę mūsų salonuose Vilniuje ir Penevėžyje.